REZULTATELE OBŢINUTE DE CANDIDAŢII

CARE AU SUSŢINUT EXAMENUL DESFĂŞURAT

ÎN DATA DE 03.12.2018

PENTRU AUTORIZAREA CA DIRIGINTE DE ŞANTIER

 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor