PREZENTARE PROIECT:

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

ACHIZITII

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 

BENEFICIILE PROIECTULUI

 

EVENIMENTE

 

SESIUNI INSTRUIRE

 

GALERII FOTO

 
   
 
 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR, EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

 

 

 

 

Beneficiar:

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

   
 

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

 

 

 

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

 

 

 

Cod proiect: SIPOCA / MySMIS: 587 / 127604

 

 

 

Proiectul a fost semnat la data de 17.07.2019, are o perioadă de implementare de 30 de luni și o valoare totală de 10.986.953,30 lei din care 9.227.267,79 lei fonduri nerambursabile din FSE (Fondul Social European), 1.539.946,44 lei fonduri din bugetul national și 219.739,07 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

 

 

   
 

Scopul proiectului:

“Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” vizează consolidarea capacității instituționale a Inspectoratului de Stat în Construcții, prin toate structurile sale, de a exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

   

   

  LINK-URI UTILE:

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

  vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro

   

   

  Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.