LISTELE ȘI ERATELE CANDIDAȚILOR ACCEPTAȚI SĂ PARTICIPE

LA EXAMENUL DE AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER ORGANIZAT

ÎN PERIOADA 03.12 - 07.12.2018,

PE DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE

PE CENTRE DE EXAMINARE

 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor