LISTELE/ERATELE

CANDIDAȚILOR ACCEPTAȚI SĂ PARTICIPE

LA EXAMENUL DE AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER ORGANIZAT

ÎN PERIOADA 28.10 - 01.11.2019,

PE DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE

PE CENTRE DE EXAMINARE

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor