AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

REGISTRUL DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER,

autorizati de

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

(doar caractere a-z, A-Z)
(numarul de autorizatie, asa cum e tiparit pe diploma)
Numar rezultate: 1
1
NumeNumar
Autorizatie
Data
Emitere
Domenii AutorizateSanctiuni
GREAVU DAN ADRIAN 00020383 10.12.2010 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C  
Numar rezultate: 1
1

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE