AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

REGISTRUL DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER,

autorizati de

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

(doar caractere a-z, A-Z)
(numarul de autorizatie, asa cum e tiparit pe diploma)
Numar rezultate: 15679
NumeNumar
Autorizatie
Data
Emitere
Domenii AutorizateSanctiuni
/ Observatii
BOUARI TRAIAN - MARIN 00028817 24.10.2014 8.2 - Instalaţii sanitare, termoventilaţii  
BAGHIU PETRU-DRAGOȘ 00028818 24.10.2014 9.1 - Reţele electrice  
DÂMBOIU LIVIU-EMILIAN 00028819 24.10.2014 4 - Căi ferate, metrou, tramvai;
6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
 
ECOBICI GABRIEL 00028820 24.10.2014 6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală  
MIHĂLȚAN - POP RADU - GABRIEL 00028821 24.10.2014 8.2 - Instalaţii sanitare, termoventilaţii  
POP CRISTIAN-VIOREL 00028822 24.10.2014 6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală  
PELE CAMELIA-NICOLETA 00028823 24.10.2014 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C  
POP GABRIELA 00028824 24.10.2014 8.2 - Instalaţii sanitare, termoventilaţii  
STANA IOAN 00028825 24.10.2014 9.1 - Reţele electrice  
PRUNDUŞ DANIEL 00028826 24.10.2014 3.3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local  
BODEA TEODOR - REMUS 00028827 24.10.2014 6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală  
URDEȘ MARIUS 00028828 24.10.2014 6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală  
BORZA GEORGE - TIBERIUS 00028829 24.10.2014 8.2 - Instalaţii sanitare, termoventilaţii;
9.2 - Reţele termice şi sanitare
 
ALUPOAIE SEBASTIAN-IOAN 00028830 24.10.2014 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C;
6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
 
ANGHEL ADRIAN 00028831 24.10.2014 9.4 - Reţele de gaze naturale;
9.5 - Reţele pentru transportul produselor petroliere
 
BUTCURE VASILE 00028832 24.10.2014 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C  
FĂRCUŢIU PETRU 00028833 24.10.2014 6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală  
CHINDRIŞ LUCIAN - LIVIU 00028834 24.10.2014 8.1 - Instalaţii electrice;
9.1 - Reţele electrice
 
CHIOREAN BOGDAN - SERGIU 00028835 24.10.2014 3.3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local;
5.2 - Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă C
 
MIRIȚĂ RADU 00028836 24.10.2014 3.1 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional;
4 - Căi ferate, metrou, tramvai
 
Numar rezultate: 15679

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE