I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

Inspectoratele județene în construcţii şi Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 

 
REȘEDINȚA: BRĂILA
Sursa INSSE.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!
Linia telefonică este nefuncțională.

Până la remedierea situației toate comunicările se vor face pe adresa de mail a instituției braila@isc.gov.ro sau prin poștă.

PLĂTEȘTE ONLINE COTELE I.S.C.

accesând link-ul de mai jos :

HTTPS://INVESTITORI.ISC.GOV.RO/

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII BRĂILA

 

INSPECTOR ŞEF JUDEȚEAN

 

 

 

 

Program de audienţe:

Marți: 12:00-14:00

 

INSPECTORI ÎN CONSTRUCȚII:

MITROFAN DANIEL

PRESURA MONICA

NEGULESCU STEFAN MARIUS VALERIAN

OLARU LAURENTIU

GRIGORAȘ ADRIAN

IONESCU MARIAN

Program de relații cu publicul

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00 (Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30 (Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00 (eliberari documente)

 

 

 

Aria de competență:

 

JUDEȚUL BRĂILA

 

 

Adresa:

 

BRĂILA
Str. Griviței
nr. 124 - 126
Tel: 0239 630 050 
Fax: 0239 611 832

 


E-mail: braila@isc.gov.ro
Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate: braila@isc.gov.ro

 

 

Serviciul de permanență 
- număr apelabil numai în afara orelor de program -
Tel: 0753 063 347

 

Beneficiar plată:

I.J.C. BRĂILA
Cont virament:
RO86TREZ151501701X010261
Deschis la:
TREZORERIA MUNICIPIULUI BRĂILA 
Cod fiscal : 4205602