I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Inspectoratele județene în construcţii şi Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

REȘEDINȚA: Oradea

Sursa INSSE.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĂTEȘTE ONLINE COTELE I.S.C.

accesând link-ul de mai jos :

HTTPS://INVESTITORI.ISC.GOV.RO/

 

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII BIHOR

 

INSPECTOR ŞEF JUDEȚEAN

BORȘ SIMION OVIDIU

– exercitare cu caracter temporar -

 

Program de audienţe :

Marți: 12:00-14:00

INSPECTORI ÎN CONSTRUCȚII:

TARB OVIDIU MIRCEA

HANGA MIHAI ZENO

GOLEA LAURA AURORA

COITA COSTEL GAVRIL

LAZAR COSMIN

BARUTA VERONICA

BALAJTI ROBERT

CALAMAR ADRIAN IOAN

FEHER DEBORA-SARA

MATEIU HORAȚIU IOAN

BAȘA ALEXANDRA MARIA

Program de relații cu publicul

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00 (Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30 (Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00 (eliberari documente)

 

 

Aria de competență:

JUDEȚUL BIHOR


 

Adresa:
ORADEA, Str. Vasile Alecsandri,
nr. 21-23 
Tel: 0259 418 576
Fax: 0259 418 577

 


E-mail: bihor@isc.gov.ro
Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate: bihor@isc.gov.ro

 

Serviciul de permanență 
- număr apelabil numai în afara orelor de program -
Tel: 0753 063 344

 

Beneficiar plată:

I.J.C. BIHOR
Cont virament:
RO73TREZ076501701X017283
Deschis la:
TREZORERIA MUNICIPIULUI ORADEA 
Cod fiscal : 14300016