ISC

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

Inspectorate regionale și inspectorate județene în construcţii şi

Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov

Conturile de venituri proprii la nivelul Inspectoratelor Județene în Construcţii se găsesc prin accesarea imaginii, a fiecărei Regiuni în parte

 
Inspectoratele Regionale in construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., pe structura regiunilor de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi Directivele europene.