I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

INFORMAȚII PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

 

      I. AUTORIZAREA PE BAZĂ DE EXAMEN

          Cerințe și domenii de autorizare

          Înscrierea la examenul de autorizare

          Analizarea dosarelor și acceptarea participării la examenul de autorizare

          Desfășurarea examenelor

          Sesiuni de examinare

          Afișarea rezultatelor

          Emiterea autorizațiilor

          Taxa de autorizare

          Bibliografie examene

         

          

      II. AUTORIZAREA FĂRĂ EXAMEN, CU APROBAREA COMISIEI DE AUTORIZARE

           Cerințe, condiții și domenii autorizare

           Analizarea dosarelor și aprobarea autorizării

           Taxa de autorizare

 

      III. RECUNOAȘTEREA AUTORIZAȚIEI DE DIRIGINTE DE ȘANTIER OBȚINUTĂ ÎN ALT STAT MEMBRU UE SAU SEE

            Solicitarea de înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați

            Solicitare pentru prestarea temporară în România a activității de diriginte de șantier

 

      IV. ELIBERARE DUPLICAT AUTORIZAȚIE