I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

INFORMAȚII PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

 

      I. AUTORIZAREA PE BAZĂ DE EXAMEN

            Cerințe și domenii de autorizare

            Înscrierea la examenul de autorizare

            Analizarea dosarelor și acceptarea participării la examenul de autorizare

            Desfășurarea examenelor

            Sesiuni de examinare

            Afișarea rezultatelor

            Emiterea autorizațiilor

            Taxa de autorizare

            Bibliografie examene

 

      II. AUTORIZAREA FĂRĂ EXAMEN, CU APROBAREA COMISIEI DE AUTORIZARE

            Cerințe, condiții și domenii autorizare

            Analizarea dosarelor și aprobarea autorizării

            Taxa de autorizare

 

      III. RECUNOAȘTEREA AUTORIZAȚIEI DE DIRIGINTE DE ȘANTIER OBȚINUTĂ ÎN ALT STAT MEMBRU UE SAU SEE

            Solicitarea de înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați

            Solicitare pentru prestarea temporară în România a activității de diriginte de șantier

 

            RECOGNITION OF THE CONSTRUCTION SITE SUPERVIZOR AUTHORIZATION OBTAINED IN ANOTHER EU OR SEE             MEMBER STATE

            Application for registration in the Register of authorized construction site supervisor

            Application for temporary provision in Romania of the activity of construction site supervisor

 

      IV. ELIBERARE DUPLICAT AUTORIZAȚIE