Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna FEBRUARIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, Alba Iulia, Strada Gării

03.02.2021, ora 03:00

Constatări:
A izbucnit un incendiu la o hală compusă din 3 compartimente cu o suprafață de aproximativ 500 mp. Clădirea afectată este o structură tip parter din zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn și învelitoare de țiglă. Acoperișul este distrus în întregime. La ora deplasării în teren nu se cunosc cauzele incendiului.

Măsuri dispuse:
La fața locului au intervenit mai multe echipaje ISU. Ancheta este în desfășurare privind originea incendiului.

2. Alunecare de teren, Strada Peștera Bolii, Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara

05.02.2021

Constatări:
În urma precipitațiilor abundente (lapoviță și ninsoare) din ultima perioadă și a fenomenului de îngheț/dezgheț din ultimele zile s-au produs infiltrații de apă determinând alunecarea de teren, din zona obiectivului turistic Peștera Bolii, aflat pe Strada Peșterea Bolii, aflată în Parcul Național Grădiștea Muncelului, pe o suprafață de aproximativ 20 mp, înălțime de 2 m și o lungime de aproximativ 10m.

Măsuri dispuse:
• Solicitarea constatării fenomenului de alunecare teren, de către un expert tehnic atestat.
• Efectuarea unui studiu geotehnic verificat la cerința AF - domeniul AF se referă la rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ, în regim de urgență.
• Expertizarea tehnică, în regim de urgență, de către un expert tehnic atestat, a terenului din zona afectată în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării.
• Marcarea zonei afectate cu balize.
• Amplasarea în zona afectată a unor martori (țăruși) pentru monitorizarea evoluției alunecării de teren.

3. Accident tehnic, Strada Bujorencii, Râmnicul Vâlcea

16.02.2021, ora: 16:00

Constatări:
Evenimentul s-a produs în timpul montării conductei de canalizare DN 250 între căminele CM3 - CM2, la o adâncime de peste 3 m, pe strada Bujorencii din municipiul Râmnicul Vâlcea. Cauza producerii evenimentului este surparea tranșeei executate pentru montarea conductei de canalizare, fără asigurarea pe toată lungimea acesteia a sprijinirilor metalice din dotare.

Măsuri dispuse:
A fost sancționat cu amendă executantul, în data de 17.02.2021 și s-a dispus oprirea lucrărilor și realizarea lucrărilor de construcții cu responsabil tehnic cu execuția autorizat. Accidentul de muncă este în cercetarea organelor abilitate.

4. Incendiu, Bd. Corneliu Coposu nr. 53A, sector 3, București

25.02.2021, ora 09:30

Constatări:
Incendiul s-a produs în spațiul tehnic situat la nivelul etajului 6 și a durat aproximativ 30 minute. Cauzele producerii incendiului sunt în cercetarea organelor de specialitate și nu sunt încă cunoscute.

Măsuri dispuse:
În urma incendiului acoperișul și tâmplăria camerei tehnice au fost distruse în totalitate. Planșeul peste etajul 5, din zona camerei tehnice prezintă degradări și un gol de circa 1mp. Pereții perimetrali au rămas în picioare dar sunt fisurați și înclinați.

5. Accident tehnic, strada I.C. Drăgușanu nr. 1, Municipiul Sibiu

21.02.2021

Constatări:
Imobilul este o construcție realizată în perioada interbelică, cu regim de înălțime S+P și suprafață de 197 mp, cu structură de zidărie portantă, planșee din beton, bolți de zidărie și șarpantă dulgherească cu învelitoare de țiglă. În urma unor intervenții asupra imobilului sus-menționat, colțul situat pe laterala casei spre intersecția str. I.C. Drăgușanu cu str. Luarea Bastiliei s-a prăbușit cauzând fisuri pe întreaga suprafață a pereților perimetrali.

Măsuri dispuse:
• Cauzele accidentului tehnic au fost stabilite ca urmare a unor lucrări de punere în siguranță a imobilului.
• În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (2) și HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor s-a dispus expertizarea tehnică de calitate a structurii afectate, la cerința esențială A4, B2, D, întocmită de expert tehnic atestat, conform prevederilor Legii nr. 10/1995.

6. Accident tehnic , Str. Zăvoi, nr. 10 Județul Timiș, Timișoara

25.02.2021, ora 17:45

Constatări:
Clădirea este un condominiu de locuințe colective cu regim de înălțime P și P+1E, cu o vechime mare, situată în ansamblul de monumente. Evenimentul a constat în prăbușirea integrală a unei părți dintr-un corp de clădire, din primele cercetări, din cauza unei explozii cauzată de acumulările de gaze.

Măsuri dispuse:
La fața locului au fost prezenți angajații Poliției și ISU Timiș, 2 inspectori din cadrul I.J.C. Timiș însoțiți de către un verificator de proiecte, deoarece nu s-a găsit disponibil un expert tehnic. În data de 26.02.2021, I.J.C. Timiș a efectuat o deplasare la fața locului alături de un expert tehnic în vederea stabilirii riscului existent pentru folosința clădirilor afectate parțial. A fost dispusă interzicerea utilizării clădirilor afectate.