Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna APRILIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, comuna Mărtiniș, satul Sânpaul, nr. 28

08.04.2021, Ora: 10:00

Constatări:
S-a prăbușit în proporție de 75% acoperișul și peretele exterior dinspre drumul de acces al conacului Dimeny-Papp, aflat în administrarea Comunei Mărtiniș. Cauza posibilă a producerii evenimentului fiind lipsa de întreținere și a reparațiilor periodice.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Harghita va efectua în regim de urgență un control pe teren.

2. Incendiu, strada I.L. Caragiale, municipiu Tulcea, județul Tulcea

12.04.2021, Ora: 12:00

Constatări:
S-a produs un incendiu ca urmare a unui scurt circuit la instalația electrică în doza de alimentare a unui aparat electrocasnic.


3. Accident tehnic, comuna Seleuș nr. 550, județul Arad

12.04.2021, Ora: 17:15

Constatări:
S-a produs o explozie în urma acumulării de gaze de la o butelie de aragaz într-o încăpere a casei familială cu regim de înălțime parter și cu structura de rezistență alcătuită din fundații din beton, pereți din cărămidă cu goluri verticale, planșeu din lemn, și acoperișul tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.

Măsuri dispuse:
Explozia nu a fost urmată de incendiu. La fața locului s-a deplasat inspectorul în construcții care asigura serviciul de permanență.
În urma accidentului tehnic s-au produs următoarele degradări: dislocarea unei uși și spargerea geamurilor ferestrelor încăperii în care s-a produs explozia. Nu s-au constatat degradări la structura de rezistență a clădirii.

4. Accident tehnic, strada Edgar Quinet, nr. 18, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

13.04.2021, Ora: 16:00

Constatări:
În timpul execuției săpăturilor pentru atingerea cotei de fundare la obiectivul de construcții “Imobil de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3E” aflat în execuție, autorizat cu autorizație de construire nr. 307/06.03.2021, emisă de primarul municipiul Cluj-Napoca s-a surpat zidul de sprijin și parte din drumul de acces adiacent laturii săpăturii. Cauzele producerii vor fi stabilite de către expertul tehnic atestat.

Măsuri dispuse:
1. A fost limitat accesul în zona afectată până la finalizarea verificărilor.
2. Inspectoratul Județean în Construcții Cluj a întocmit un proces-verbal de control prin care au fost dispuse măsuri de punere în siguranță a amplasamentului în regim de urgență și expertizarea amplasamentului.
3. Lucrările au fost oprite până la îndeplinirea măsurilor de punere în siguranță în regim de urgență și întocmirea expertizei tehnice în domeniul Af conform prevederilor normativului NP 120/2014 și punerea în aplicare a măsurilor expertizei pe baza soluțiilor date de proiectantul de specialitate.

5. Accident tehnic, județul Hunedoara

15.04.2021, Ora: 7:30

Constatări:
În urma deplasării la fața locului, în data de 19.04.2021, a membrilor grupului suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență s-a constatat că în urma precipitațiilor abundente din perioada 16.03.2021 – 14.04.2021, pe versantul stâng al drumului comunal reabilitat DC 147 zona km 4 + 150, respectiv km 8 + 500, s-au produs alunecări izolate blocând drumul de acces spre satele Gialacuta, Furcșoara, Căbești, Bărăștii Iliei.

Măsuri dispuse:
La km 4+150 de pe DC147 a alunecat versantul stâng afectând taluzul drumului și blocând drumul de acces, pe o lungime de circa 50m. La km 8+500 a alunecat terenul de pe versantul stâng al drumului comunal, afectând taluzul acestuia și blocând drumul pe o lungime de circa 20 m. După aceasta alunecare au mai apărut unele dislocări izolate ale taluzului stâng colmatând șanțul drumului. Pentru deblocarea căii de comunicație spre satele izolate CLSU Brănișca a intervenit cu utilaje specifice în vederea eliberării drumului.

6. Accident tehnic, extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița

23.04.2021, Ora: 10:00

Constatări:
În timpul execuției lucrărilor de montaj a stâlpului metalic de la borna 145, piciorul B al stâlpului a cedat, acesta prezentând o deformație mecanică la îmbinarea cu elementul din fundație prăbușindu-se. Celelalte elemente ale stâlpului nu au fost afectate de eveniment.

Măsuri dispuse:
Personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Ialomița va efectua o acțiune de control și inspecție la obiectivul de investiții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. Explozie, bloc K din cartier Broșteni, municipiul Buzău

26.04.2021, Ora: 16:00

Constatări:
S-a produs o explozie la imobilul cu regim de înălțime P+4E cu destinația bloc de locuințe, construit în anii 1980, cu structura de rezistență executată din panouri prefabricate din beton armat, planșee prefabricate din beton armat, balcon închis cu tâmplărie PVC. Cauza exploziei este acumularea de gaze în canalul de ventilație al blocului, în urma unui scurtcircuit.

Măsuri dispuse:
În urma evenimentului s-a produs deplasarea cu 15cm în plan vertical a închiderii balconului cu tâmplărie PVC, un geam de la balcon a fost spart și de la ușa de la intrarea în apartament au fost desprinse șuruburile de fixare. A fost oprită furnizarea de gaze.

8. Explozie, Microcartier 20, bloc K9, municipiul Galați

28.04.2021, Ora: 9:05

Constatări:
Într-un apartament din blocul de locuințe cu regim de înălțime P+10E s-a produs o explozie, cauza fiind acumulare de gaze naturale. În urma deflagrației nu s-au produs degradări la structura de rezistență a blocului doar distrugerea tâmplăriei interioare și exterioare și dislocări ale tencuielii interioare. Nu au fost afectate alte apartamente.

Măsuri dispuse:
A fost oprită alimentarea cu gaze naturale a întregii scări până la verificarea cauzelor acumulării și remedierea acestora.