DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE 2014

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care

exercită controlul de stat în

domeniul construcţiilor