I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

Datele de contact ale Inspectoratelor județene în construcții si Inspectoratului în construcții al municipiului București se regăsesc in pagina 

https://www.isc.gov.ro/inspectorate.html

 

I.S.C. - APARAT CENTRAL

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
cod poștal 030217


Tel: 021 318.17.00

Tel: 021 318.17.21

Tel: 021 318.17.01
Fax: 021 318.17.19
Fax: 021 318.17.04
Fax: 021 318.17.03

 

Site web: www.isc.gov.ro
Email: isc@isc.gov.ro


 

 

Program de relații cu publicul:

 

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00

(Primiri/eliberări documente)

 

Miercuri: 08:30 - 18:30

(Primiri/eliberări documente)

 

Vineri: 08:30 - 14:00

(eliberari documente)

 

 

Program de funcționare: 

 

Luni, Marți, Miercuri, Joi : 08:00 - 16:30

Vineri : 08:00 - 14:00

 

 

Program de audiențe: 


Inspector General 

Miercuri : 12:00 - 13:00

 

Inspector General Adjunct:

Marți : 12:00 - 13:00

 

Pentru înscrierea în audiență,

este necesar să transmiteți o cerere adresată instituţiei noastre, pe care o puteți depune personal, la registratura instutuţiei, sau transmite prin poştă/curier/prin intermediul poştei electronice. Este necesar ca aceasta să cuprindă detalii cu privire la motivul înscrierii în audiență, precum și datele de contact ale solicitantului.

 

 

 

 

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este 

isc@isc.gov.ro.


Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate este

isc@isc.gov.ro.

 


 

Angajatul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

  Daniel RUSU

   EXPERT


Inspectoratul de Stat în Construcții
Aparatul Central
Compartiment Comunicare și Relații Mass-Media e-mail:

isc.presa@isc.gov.ro
           isc@isc.gov.ro
telefon: 021 318.17.00

 


 

 

Puteţi transmite în scris o petiţie adresată instituţiei noastre, pe care o puteți depune personal, la registratura instituţiei, sau transmite prin poştă/curier/prin intermediul poştei electronice.

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este isc@isc.gov.ro.

 

 

 

- Serviciu de permanență -
numere apelabile numai în afara orelor de program
pentru I.S.C.- Aparatul Central, I.C.M.B. și I.J.C-uri, cu caracter de serviciu de permanență