I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

Inspectoratele regionale în construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., pe structura regiunilor de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi Directivele europene.

 

IRC SUD-MUNTENIA

IRC SUD-VEST OLTENIA

IRC SUD-EST

IRC CENTRU

IRC NORD-VEST

IRC VEST

IRC NORD-EST

Datele de contact ale structurilor teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. se regăsesc în pagina https://www.isc.gov.ro/inspectorate.html


Suplimentar pot fi folosite și numerele de telefon:
Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov:
- Birou economic-administrativ: 0751179740
- Birou juridic: 0751179744
- Compartiment registratură: 0751179742
Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov: 0751179743

 

I.S.C. - APARAT CENTRAL

 

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
cod poștal 030217


Tel: 021 318.17.00

Tel: 021 318.17.21

Tel: 021 318.17.01
Fax: 021 318.17.19
Fax: 021 318.17.04
Fax: 021 318.17.03

 

 

Program de relații cu publicul

 

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00 (Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30 (Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00 (eliberari documente)

 

 

Program de funcționare: 

 

Luni, Marți, Miercuri, Joi : 08:00 - 16:30

Vineri : 08:00 - 14:00

 

 

Program de audiențe: 


Inspector General 

Miercuri : 12:00 - 13:00

 

Inspector General Adjunct:

Marți : 12:00 - 13:00

 

 

 

Pentru înscrierea în audiență, este necesar să transmiteți o cerere adresată instituţiei noastre, pe care o puteți depune personal, la registratura instutuţiei, sau transmite prin poştă/curier/prin intermediul poştei electronice. Este necesar ca aceasta să cuprindă detalii cu privire la motivul înscrierii în audiență, precum și datele de contact ale solicitantului.

 

 

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este 

isc@isc.gov.ro.


Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate este

isc@isc.gov.ro.


Angajatul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

  Daniel RUSU

   EXPERT


Inspectoratul de Stat în Construcții
Aparatul Central
Compartiment Comunicare și Relații Mass-Media
e-mail:

isc.presa@isc.gov.ro
           isc@isc.gov.ro
telefon: 021 318.17.00

 

 

Puteţi transmite în scris o petiţie adresată instituţiei noastre, pe care o puteți depune personal, la registratura instituţiei, sau transmite prin poştă/curier/prin intermediul poştei electronice.

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este isc@isc.gov.ro.

 

- Serviciu de permanență -
numere apelabile numai în afara orelor de program

pentru I.S.C.- Aparatul Central, I.R.C-uri și I.J.C-uri, cu caracter de serviciu de permanență

Site web: www.isc.gov.ro
Email: isc@isc.gov.ro


C.U.I.: 14234699

 

 

 

Datele de contact ale inspectoratelor regionale și județene în construcții se regăsesc mai jos și în pagina http://www.isc.gov.ro/

 

Pentru a contacta Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov (respectiv Inspectoratul în Construcții al Municipiului București și Inspectoratul în Construcții al Județului Ilfov), vă rugăm să folosiţi numerele de telefon: 021.330.10.01, 021.330.13.28
şi datele de contact din pagina http://www.isc.gov.ro/IRC-BI

 

Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est și Inspectoratele Județene în Construcții Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui:
http:/www./isc.gov.ro/IRC-NE

Inspectoratul Regional în Construcţii Centru și și Inspectoratele Județene în Construcții Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu: http:/www.isc.gov.ro/IRC-Centru

 

Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Est și Inspectoratele Județene în Construcții Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea: http:/www.isc.gov.ro/IRC-SE

Inspectoratul Regional în Construcţii Sud Muntenia și Inspectoratele Județene în Construcții Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman: http:/www.isc.gov.ro/IRC-SM

 

Inspectoratul Regional în Construcţii Sud Vest Oltenia și Inspectoratele Județene în Construcții Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea:
http:/www.isc.gov.ro/IRC-SVO

 

Inspectoratul Regional în Construcţii Vest și Inspectoratele Județene în Construcții Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș:
http:/www.isc.gov.ro/IRC-Vest

Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Vest și Inspectoratele Județene în Construcții Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare: http:/www.isc.gov.ro/IRC-NV

 

 

Programul de funcționare și programul de audiențe pentru fiecare inspectorat regional și județean în construcții se pot consulta în paginile sus-menționate.