CONDUCEREA 
INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.

 

 

 

INSPECTOR GENERAL
Paul RACOVIȚĂ

 

 

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii. (Art.2, Alin.2, Ordonanta 63/30.08.2001).

 

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

Ionuț COTARCEA

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Vacant

Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC – este formată din aparatul central şi cele 7 Inspectorate Regionale în Construcţii, precum şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a număului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1015/13.07.2016 pentru aprobarea stucturii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi al inspectoratelor regionale în construcţii şi a sediilor, ariei de competenţă, precum şi arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora.

 

 

 

Purtător de cuvânt

Tiberiu TAROPA