CENTRE DE EXAMINARE

SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN

 

03.12 - 07.12.2018

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor