CENTRE DE EXAMINARE ȘI SĂLI DESFĂȘURARE EXAMEN

PENTRU EXAMENUL DE AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER ORGANIZAT

ÎN PERIOADA 28.10 - 01.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor