I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C. Aparatul Central
Date contact:
București,
str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

 

 

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1– construcții edilitare și de gospodărie comunală–(fost domeniul IX)

 

Toți responsabilii tehnici cu execuția care au deținut atestate/legitimații emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru domeniul IX – ”Construcții edilitare și de gospodărie comunală”, documente care au fost preschimbate cu autorizații și legitimații emise de I.S.C. pentru domeniul 9.1 – ”Construcții edilitare și de gospodărie comunală”, (conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1895/2016) au în continuare competențe în ceea ce privește asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pentru Rețelele edilitare, Rețelele sanitare și termice.