I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

RAPOARTE CONTROALE TEMATICE

 

 

Continutul documentului

Descarca document

 

INFORMAȚII privind controlul tematic pentru verificarea respectării prevederilor legale la emiterea autorizațiilor de construire de către organele administrației publice locale, pentru intervenții la imobilele cu regim de înălțime mai mare de P+8E, pentru construcțiile noi cu regim de înălțime mai mare de P+8E și pentru blocurile de locuințe la care s-au efectuat sau sunt în curs de efectuare lucrări de reabilitare termică.