Nr. crt

FIȘIERE ATAȘATE

Descarcă fișier

 

PRELUCRAREA DATELOR LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE

PERSOANELE DE SPECIALITATE(DIRIGINȚI DE ȘANTIER, RTE, ȘEFI LABORATOR)

 

1

ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

2

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- DIRIGINȚI DE ȘANTIER

3

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL – DIRIGINȚI DE ȘANTIER

4

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

5

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR – DIRIGINȚI

6

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

7

ACORD PUBLICARE - RTE

8

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- RTE

9

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - RTE

10

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - RTE

11

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR - RTE

12

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - RTE

13

ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

14

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

 

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE

 

1

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

2

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENȚIE

3

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ

 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date