inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Evenimente în domeniul construcțiilor

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna mai 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna aprilie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna martie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna februarie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna decembrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna noiembrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna octombrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna septembrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna august 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iulie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iunie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna mai 2018

Anunțuri și modificări legislative

 

ANUNȚ  IMPORTANT

LISTELE CU REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚII CARE AU SUSȚINUT EXAMENUL PENTRU AUTORIZAREA CA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 03-07.06.2019

PROGRAMUL ȘI LOCAȚIILE DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE AUTORIZARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA DIN SESIUNEA 03 -07 IUNIE 2019

LISTA CANDIDAȚILOR ACCEPTAȚI SĂ PARTICIPE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA

LISTA CANDIDAȚILOR PE SĂLI DE EXAMINARE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
ORGANIZEAZĂ SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZARE CA RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ÎN

PERIOADA 03-07 IUNIE 2019

 

Centrul de examinare unde se vor desfăşura examenele este I.S.C.- aparat central. Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.

 

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)

ÎN APLICAREA REGULAMENTULULUI EUROPEAN GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, care intră în vigoare de la 25 mai 2018
      A. Diriginții de Șantier autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al Diriginților de Șantier autorizați,
          Responsabilii tehnici cu execuția autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al RTE autorizați vor completa și transmite  următoarele documente semnate și datate:
      1. ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER
      2. ACORD PUBLICARE – RTE      

          B. Șeful de laborator și/sau Specialistul încercări nedistructive, precum și Conducătorul operatorului economic titular al laboratorului sau persoana desemnată vor completa și transmite, alături de documentele dosarului de autorizare/ reînnoire/extindere/modificare prevăzute în procedura aprobată prin Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 cu modificările și completările următoarul document semnat și datat:
     - ACORD PRELUCRARE
 INSTRUCȚIUNI ȘI MODALITĂŢI PENTRU DEPUNEREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢII DE DIRIGINTE DE ŞANTIER

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE