inspectoratul de stat in constructii

Evenimente în domeniul construcțiilor

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna noiembrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna octombrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna septembrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna august 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iulie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iunie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna mai 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna aprilie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna martie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna februarie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna decembrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna noiembrie 2018

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna octombrie 2018

Anunțuri și modificări legislative

ANUNȚ  IMPORTANT

 

REZULTATELE CONTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Detalii »

 

REZULTATELE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Detalii »

 

ERATE

LA LISTELE CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE CENTRE DE EXAMINARE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER ÎN PERIOADA

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Detalii »

 

CENTRE DE EXAMINARE ȘI SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER ÎN PERIOADA

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Detalii »

 

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE CENTRE DE EXAMINARE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER ÎN PERIOADA

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Detalii »


Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2019, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

 

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)

ÎN APLICAREA REGULAMENTULULUI EUROPEAN GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, care intră în vigoare de la 25 mai 2018
      A. Diriginții de Șantier autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al Diriginților de Șantier autorizați,
          Responsabilii tehnici cu execuția autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al RTE autorizați vor completa și transmite  următoarele documente semnate și datate:
      1. ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER
      2. ACORD PUBLICARE – RTE      

          B. Șeful de laborator și/sau Specialistul încercări nedistructive, precum și Conducătorul operatorului economic titular al laboratorului sau persoana desemnată vor completa și transmite, alături de documentele dosarului de autorizare/ reînnoire/extindere/modificare prevăzute în procedura aprobată prin Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 cu modificările și completările următoarul document semnat și datat:
     - ACORD PRELUCRARE
 INSTRUCȚIUNI ȘI MODALITĂŢI PENTRU DEPUNEREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢII DE DIRIGINTE DE ŞANTIER

Comunicare și relații mass-media

 

 

Proiect SIPOCA 587

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

în calitate de solicitant, lansează proiectul

"Consolidarea capacității ISC de

a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace"

DETALII »

 

 

 

Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

 

https://www.mae.ro/node/19312

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

 

06.12.2019 - ISC SE IMPLICĂ ÎN EVALUAREA POST-SEISM DIN ALBANIA

07.11.2019 - ANUNȚ amânare susținere concurs 18.11.2019

10.10.2019 - „Precizări cu privire la apariţia în mass-media, miercuri, 9 octombrie, a unor informaţii referitoare la activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) în municipiul Timişoara”

04.10.2019 Precizări cu privire la articolul apărut joi, 03 octombrie 2019, în ediția online a publicației Adevărul.ro, intitulat „Duplicitar. Paul Stănescu, cu o mână ia bani de la buget pentru clientela politică, cu alta votează împotriva PSD”

 

20.09.2019 - DREPT LA REPLICĂ AL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII CU PRIVIRE LA ARTICOLUL PUBLICAT ÎN EDIŢIA ONLINE A ZIARULUI 7IAȘI.RO „CONCURS TRUCAT LA ISC PENTRU NORA LUI SURDU. CONTRACANDIDATUL A LUCRAT ÎN AMERICA, DAR A PICAT LA ENGLEZĂ”

09.08.2019 - Ordin privind recuperarea zilei de munca din 16 august 2019 stabilita ca zi libera

17.05.2019 - Ordinul inspectorului general nr 1149/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE