inspectoratul de stat in constructii

Evenimente în domeniul construcțiilor

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna decembrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna noiembrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna octombrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna septembrie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna august 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iulie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iunie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna mai 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna aprilie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna martie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna februarie 2019

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2019

Anunțuri și modificări legislative

ANUNȚ  IMPORTANT

 

„Vă informăm că, potrivit prevederilor Ordinului MLPDA nr. 3454/2019, intrat în vigoare începând cu 06.01.2020, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, art. 25 alin (5) potrivit căruia „Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite avize şi acorduri pentru anumite categorii de lucrări, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare ” – a fost abrogat.
În consecință, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, va elibera în continuare acorduri doar pentru cele solicitate prin certificate de urbanism eliberate în baza cererilor depuse la autoritățile competente anterior datei de 06.01.2020, cu respectarea prevederilor Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor, aprobată prin Ordinul ministrului MDLPL și a inspectorului general al I.S.C. nr. 486/500/2007, cu modificările ulterioare.”

 

Autorizaţiile de diriginți de șantier emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 28.10 - 01.11.2019, se pot ridica de către titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare

 

Modificare anunț privind depunerea pentru vizare a registrelor de evidență a activității de diriginte de șantier pentru activitatea depusă în anul 2019

DETALII »

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizare ca responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii în perioada

09-13 martie 2020.
Centrul de examinare unde se vor desfăşura examenele este I.S.C.- aparat central.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 26 ianuarie 2020, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

 

DETALII »


Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2019, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE