inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Anunțuri și modificări legislative

 

ANUNȚ  IMPORTANT

 

INSTRUCȚIUNI ȘI MODALITĂŢI PENTRU DEPUNEREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢII DE DIRIGINTE DE ŞANTIER

 

REZULTATELE CONSTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 03-07.12.2018

ERATA LA REZULTATELE CONSTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 03-07.12.2018

 

REZULTATELE OBŢINUTE DE CANDIDAŢIICARE AU SUSŢINUT EXAMENUL DESFĂŞURAT ÎN DATA DE 03.12.2018 PENTRU AUTORIZAREA CA DIRIGINTE DE ŞANTIER

PROGRAM SESIUNE

CENTRE DE EXAMINARE/SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN

LISTELE CANDIDAȚILOR ACCEPTAȚI SĂ PARTICIPE

LA EXAMENUL DE AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER ORGANIZAT

ÎN PERIOADA 03.12 - 07.12.2018,

PE DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE

ERATE LA LISTELE CANDIDAȚILOR ACCEPTAȚI SĂ PARTICIPE LA EXAMENUL DE AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER ÎN PERIOADA 03.12 - 07.12.2018 PE DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE

Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia  emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2018, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)

ÎN APLICAREA REGULAMENTULULUI EUROPEAN GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, care intră în vigoare de la 25 mai 2018
      A. Diriginții de Șantier autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al Diriginților de Șantier autorizați,
          Responsabilii tehnici cu execuția autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al RTE autorizați vor completa și transmite  următoarele documente semnate și datate:
      1. ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER
      2. ACORD PUBLICARE – RTE      

          B. Șeful de laborator și/sau Specialistul încercări nedistructive, precum și Conducătorul operatorului economic titular al laboratorului sau persoana desemnată vor completa și transmite, alături de documentele dosarului de autorizare/ reînnoire/extindere/modificare prevăzute în procedura aprobată prin Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 cu modificările și completările următoarul document semnat și datat:
     - ACORD PRELUCRARE
 

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE