FORMULARE UTILE

 

Formulare pentru întocmirea dosarului de autorizare

Descarcă fișier

1

ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

2

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- DIRIGINȚI DE ȘANTIER

3

ACORD PRELUCRARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

4

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

5

CONSIMȚĂMÂNT - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

6

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

7

Cerere de autorizare a dirigintilor de şantier

8

Model declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea cerinței de experiență profesională minimă

9

Model curriculum vitae european conform HG 1021/2004

10

Model consimțământ expres pentru obținerea extrasului de cazier judiciar

 

Formulare pentru depunerea Registrului de evidență a activității de diriginte de șantier

pentru vizarea anuală

1

Model cerere - tip pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

2

Model de registru de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

3

Centralizator timpi de completare fomulare gestionate de i.s.c. în interacțiunea cu persoanele fizice și juridice